PRIVACYBELEID

Dit zijn de algemene voorwaarden van Bouwboulevard. U kunt deze voorwaarden ook in PDF downloaden.

Zie ook:
- Algemene voorwaarden

Privacy statement Stichting Agrodome (laatste update: 13 december 2012)

Inleiding
Stichting Agrodome acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonlijke gegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Agrodome houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen.

Heeft u vragen over de manier waarop Stichting Agrodome met uw gegevens omgaat, of wilt u zich afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens dan kunt u terecht bij Stichting Agrodome, Veerstraat 122, 6701 DZ Wageningen, 0317 427570, info@agrodome.nl. Op dit adres kunt u ook terecht indien u uw gegevens wilt inzien of laten aanpassen.

Verwerking van persoonsgegevens
Stichting Agrodome verwerkt uw gegevens in het kader van de dienstverlening van Stichting Agrodome. Uw gegevens worden bijvoorbeeld geregistreerd wanneer u zich abonneert op een uitgave of nieuwsbrief, als u een training volgt, een congres bezoekt of een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met Stichting Agrodome.

Stichting Agrodome verwerkt de volgende gegevens:

 • Contactgegevens, waaronder postadres, e-mailadres en telefoonnummer
 • functiegegevens
 • factuurgegevens
 • gegevens over betalingen
 • bestelde producten

Deze gegevens kunnen door Stichting Agrodome worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst en/of het leveren van producten en diensten
 2. Verbetering van de dienstverlening van Stichting Agrodome
 3. Om u te kunnen informeren over mogelijk voor u relevante producten en diensten en nieuwe aanbiedingen van Stichting Agrodome en van derden.
 4. Ten behoeve van de financiële administratie en de uitvoering van accountantscontroles
 5. Om de website van Stichting Agrodome te beveiligen en webstatistieken op te stellen
 6. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor Stichting Agrodome gelden
 7. Beslechting van eventuele geschillenBedrijfsoverdracht

Indien Stichting Agrodome, onderdelen of activa van Stichting Agrodome worden overgedragen aan een derde zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. Stichting Agrodome zal u daarvan in kennis stellen waarbij aan u wordt de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

Gebruik postadres

Indien u een postadres heeft opgegeven, dan mag Stichting Agrodome dit adres in beginsel gebruiken voor geadresseerde marketingdoeleinden. Dit geldt ook als u een nee/nee of ja/nee sticker heeft. Wilt u geen reclamepost ontvangen van Stichting Agrodome, dan kunt u zich voor toekomstige mailings afmelden via: Stichting Agrodome, Veerstraat 122, 6701 DZ Wageningen, 0317 427570. Bij deze afmelding dient u met een verwerkingstijd van drie maanden rekening te houden.

Gebruik e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven in het kader van de koop van een product of dienst van Stichting Agrodome dan mag dit e-mailadres door Stichting Agrodome gebruikt worden voor het overbrengen van communicatie met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van Stichting Agrodome , tenzij u heeft aangegeven dat u niet via e-mail voor dergelijke communicatie benaderd wenst te worden. Heeft u uw e-mailadres om een andere reden opgegeven dan in het kader van de koop van een product of dienst van Stichting Agrodome, dan zal dit e-mailadres uitsluitend voor e-mails met commerciële, charitatieve of ideële doeleinden worden gebruikt wanneer u Stichting Agrodome daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In iedere e-mail zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw e-mailadres door Stichting Agrodome voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

Afmelden
Stichting Agrodome houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij info@agrodome.nl of schriftelijk bij Stichting Agrodome, Veerstraat 122, 6701 DZ Wageningen. Uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen 15 werkdagen door Stichting Agrodome verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich heeft afgemeld. Bij voorbaat onze excuses voor de overlast.

Inzage en correctie van uw gegevens
De persoonlijke informatie die Stichting Agrodome over u heeft kunt u altijd opvragen en inzien en op uw verzoek wordt die informatie volgens uw aanwijzingen gewijzigd. Uw verzoeken tot inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten tot Stichting Agrodome.

Gebruik van Cookies door Stichting Agrodome
Cookies zijn kleine bestanden die een website op uw computer plaatst voor verschillende doelen. Als u ingelogd bent bij Stichting Agrodome kan uw gebruikersnaam bijvoorbeeld bewaard worden door middel van een cookie, zodat u deze niet steeds opnieuw behoeft in te vullen. Cookies zijn niet schadelijk, zij kunnen geen virussen etc. op uw computer installeren, beschadigen de bestanden die u heeft opgeslagen niet, en zij nemen zeer geringe ruimte in het geheugen van uw computer in. Bovendien zijn cookies via de browserinstellingen van uw computer gemakkelijk te verwijderen.

Websites van Stichting Agrodome waarop advertenties zijn geplaatst maken soms ook gebruik van cookies. Deze houden bijvoorbeeld bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden geplaatst door het bedrijf dat de advertenties verzorgt. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Soms kunt u dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Stichting Agrodome en andere websites
Als u via een link op de website van Stichting Agrodome op een website van een andere website terecht komt is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beheerder van die website met uw persoonsgegevens omgaat. Wij adviseren u dan ook om altijd het privacystatement te lezen van de websites die u bezoekt.

Wijzigingen
Stichting Agrodome behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig dit privacystatement te controleren.

Wageningen , 13 december 2012

Stichting Agrodome, Veerstraat 122, 6701 DZ Wageningen

info@agrodome.nl / www.agrodome.nl

KVK 09217107