WAAROM BOUWBOULEVARD | ENGLISH VERSION

Duurzame bouwproducten dragen bij aan een betere samenleving maar in de praktijk blijkt het vaak moeilijk om deze te vinden en te kopen. Bouwboulevard is ontwikkeld om hierbij te helpen.

Het doel van de Bouwboulevard is om informatie over duurzame producten voor de bouw en de leefomgeving makkelijk toegankelijk te maken.

Op Bouwboulevard.com staan :

 • Bedrijven die duurzame producten leveren voor de bouw en onze leef- en werkomgeving
 • Bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzaam bouwen en inrichten
 • Informatie- en kennisinstellingen voor de bouwwereld

Het gaat om bouwproducten van fundering tot afwerking, inrichting en renovatie. Voor binnen en buiten.

Bouwboulevard.com geeft een praktijkgericht overzicht van mogelijkheden om duurzame materialen en bouwmethoden in te kopen en toe te passen. Hiermee kunnen alle bouwpartijen zoals een architect, opdrachtgever of bouwer meteen aan de slag.

Via een chat functie is direct contact met de leveranciers mogelijk. Er zijn immers vaak nog specifieke aanvullende vragen. Als de leverancier niet direct beschikbaar is kan er een boodschap worden achtergelaten.

Bovendien kunt u als bezoeker van de Bouwboulevard gewapend met de nodige kennis naar expositiecentra of showrooms gaan om de producten in het echt te zien. Ook kunt u de Bouwboulevard raadplegen om zich na een bezoek aan een expositie of showroom verder te verdiepen in een bepaald product.

De Bouwboulevard is een initiatief van de Stichting Agrodome. Mede tot stand gekomen door bijdragen van het Interreg IVb project CAPEM en het Peter Okken Fonds.

Lees meer over Peter Okken

CAPEM - Cycle Assessment Procedure for Eco-impacts of Materials


Logo CAPEM

CAP’EM : Ecologische bouwmaterialen ontwikkelen en promoten.

Het CAP’EM Project is een Noord-West-Europees Programma dat de expertise vanuit 5 landen bundelt om de productie, verspreiding en het gebruik van eco-materialen te bevorderen. Het project brengt de deskundigheid van 10 partnerorganisaties uit Noord-West-Europa samen. Stichting Agrodome is de Nederlandse partner in dit project. CAP’EM staat voor Cycle Assesment Procedure for Eco-impacts of Materials. Vanuit dit project is de bouwboulevard mede ontwikkeld.

Het CAP'EM project is in 2015 afgerond. De partners blijven sindsdien nog in verbinding om het werk voor te zetten.

De CAP'EM partners hanteren de volgende definitie van "eco-materiaal" : "Een ecologisch bouwmateriaal/product is een materiaal/product zonder zware negatieve milieugevolgen en zonder negatieve impact op de gezondheid."

Uitgangspunten voor eco-materialen
 • (bijna) onuitputtelijke natuurlijke grondstoffen
 • geen / minimum aan chemische additieven
 • geen zware negatieve milieu-impact
 • geen negatieve impact op de gezondheid
 • plantaardig (landbouw/bosbouw)
 • dierlijk
 • mineraal
 • geen petrochemische/synthetische bestanddelen

Beoordelen van Eco-materialen

In de test/ontwikkelfase is gestart met 30 materialen, in het project is dit verder uitgebreid tot ca. 150. Bouwmaterialen als vlas en hennep voor isolatie, diverse platen zoals Ecoboard, Panterra, houtproducten, muurelementen, leemstenen, dakbedekkingen en natuurverven zijn te vinden in de database.

Expositiecentra
Naast het beoordelen van materialen is het bevorderen van de toepassing uiteraard erg belangrijk. Het CAP'EM project heeft hiervoor een netwerk van expositiecentra gecreëerd met vestigingen in Engeland, Frankrijk, België, Nederland en Duitsland. De centra zijn door alle projectpartners in de eigen regio opgericht, meestal binnen de context van een significant nieuwbouw- of renovatieproject waarbij eco-bouwtechnieken worden gebruikt.

Elk centrum heeft (of had) een "showroom" gewijd aan leren, begrijpen en het verbeteren van vaardigheden. De centra stellen eindgebruikers en bouwprofessionals in staat te leren over de nieuwste ecologisch vriendelijke bouwmaterialen en de toepassingen ervan.

CAP’EM in Nederland
In Nederland zijn in het kader van het CAP'EM project tot 2018 expositiecentra gerealiseerd bij Agrodome, Wageningen; ICDubo, Rotterdam en een mobiele tentoonstelling. Daarnaast is informatie over de producten die in het CAP’EM project zijn beoordeeld te vinden op de Bouwboulevard en Kennisbank biobasedbouwen.nl In samenwerking met de provincie Gelderland, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, het Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen Rotterdam en de RDM campus/Hogeschool Rotterdam organiseerde de Stichting Agrodome als CAP’EM partner in Nederland regelmatig bijeenkomsten en wokshops voor alle partijen in de bouwsector.


Logo Interreg