PETER OKKEN

Dit is de pagina waarin u leest over Peter Okken.

Zie ook:
- Over Bouwboulevard

Wie was Peter Okken?

Peter Okken was een scheikundige en mens- en maatschappijwetenschapper (1953 - 1994). Hij studeerde in Groningen aan de Vrije Studierichting Chemie, waar de scheikunde in verbinding werd gebracht met de sociale en geesteswetenschappen.

Een scheikundige als naamgever van dit kennispaviljoen verwacht u hier misschien niet. Toch is er een goede reden voor. Peter Okken was een integer en visionair onderzoeker. Iemand die de wetenschap niet als stokpaardje bereed, maar zijn vak als uitgangspunt van een groter geheel kon beschouwen. Uiteindelijk zou hij zich specialiseren in energieonderzoek.

Peter Okken heeft talloze onderzoeken op het gebied van energie, energiebesparing en -beleid en vervanging van eindige energiebronnen op zijn naam staan. Hij maakte modellen voor energietransitie en energiescenario's voor de overheid, die nu, 20 en meer jaren later, nog uiterst actueel blijken en respect afdwingen voor zijn visionaire kijk op de energieproblematiek, lang voordat de actualiteit zich erop zou werpen.

Hij kon ook kritisch kijken naar zaken dicht bij huis: het terugdringen van de energie-inhoud van producten, van het energieverbruik van apparaten, en het aan de kaak stellen van schijnbare oplossingen voor energiebesparing, zoals de roemruchte allesbrander. De confrontatie met het bedrijfsleven ging hij daarbij niet uit de weg.

Zijn vroegere vriend en collega Robbert van Duin over Peter: "Peter was iemand met een drive, zeker, maar hij was ook bedachtzaam. Een mens van ideeën: formuleren, uitdiepen, volgende idee." Volgens hem zou Peter, had hij nog geleefd, nu in de energiesector werkzaam geweest kunnen zijn, bij een van de grote energieleveranciers of –producenten.

Peter Okken als onderzoeker

Peter heeft zich als onderzoeker op het gebied van nieuwe energievormen en de klimaatconsequenties van energieproductie en -verbruik met een enorme gedrevenheid ingezet voor het vinden van nieuwe wegen naar concrete, praktijkgerichte oplossingen, zowel op technologisch als op beleidsmatig terrein, met een gedegen en vaak oorspronkelijke wetenschappelijke onderbouwing.

Peter bevond zich in de jaren ’80 en ’90 in de voorhoede van het onderzoeksveld van energie- en klimaatdeskundigen. Door zijn veel te vroege overlijden heeft de Nederlandse onderzoekswereld een veelbelovend, visionair en bovenal integer lid verloren.

Uit zijn werk blijkt een grote theoretische deskundigheid, gekoppeld aan een opmerkelijke gave voor het vinden van innovatieve toekomstgerichte praktische toepassingen. Zijn producten tonen een verlangen naar volledigheid en perfectie. Integriteit stond bij hem altijd bovenaan. Hij schuwde daarbij de controverse niet en hield stand tegenover intimidatie door partijen die zich niet in zijn onderzoeksresultaten konden vinden. Hij heeft zich zowel politiek als maatschappelijk altijd ongebonden en onafhankelijk opgesteld.

Het PeterOkkenfonds

Bij nabestaanden van Peter Okken ontstond de wens, de herinnering aan Peter en zijn werk levend te houden. Dit heeft geleid tot het oprichten van het Peter Okkenfonds.

De doelstelling van het Peter Okkenfonds luidt: ‘het bevorderen van onderzoek, ontwikkeling en actie op het gebied van klimaatneutraal en/of milieusparend leven.’ Gelden uit het Fonds kunnen worden aangewend voor de financiering van activiteiten die aansluiten bij de doelstelling van het Fonds.

Naar het oordeel van de Fondsbeheerders is Stichting Agrodome in haar doelstellingen en uitingen een organisatie die - met name vanwege haar ongebondenheid en de integriteit van haar onderzoeks- en kennisoverdragende activiteiten - had kunnen rekenen op de instemming en bijval van Peter Okken. Om die reden hebben de Fondsbeheerders dan ook besloten Stichting Agrodome te ondersteunen met een gift, als ondersteuning bij kennisoverdracht op het gebied van het terugdringen van de milieu- en energie-impact van de bouwsector.

Voor meer informatie over het Peter Okkenfonds:

Mevr. A. Limburg-Okken, annechienlimburg@gmail.com

Mevr. J. Goedhart, joycegoedhart@live.nl