De stand wordt geladen...
Bezoek onze bibliotheek

EGM Architecten BV

Duurzaam bouwen gaat verder dan het bouwen alleen. Het omvat het geheel van planontwikkeling, ontwerpen, bouwen, gebruiken, sloop en hergebruik. Het vereist een brede kijk op de (bouw)opgave, op alle schaalniveaus, over alle milieuthema’s heen en in elke fase van het ontwikkelingsproces.

Bezoek website | Lees meer | Verkoopinformatie

Hal 5: Duurzaam ontwerpen