De stand wordt geladen...

Group4Wellness

Group4Wellness realiseert integraal gezonde woon- en werkomgevingen voor meer vitaliteit, betere prestaties en preventie. Dit op basis van een verantwoorde levensstijl en een goed binnenmilieu dat voldoet aan bouwbiologische richtwaarden. De activiteiten zijn o.a. metingen, adviestrajecten, trainingen, verbeteringsprojecten en productoplossingen.

Bezoek website | Lees meer | Verkoopinformatie

Hal 5: Duurzaam ontwerpen