De stand wordt geladen...
Bezoek onze bibliotheek

Zehnder J.E. StorkAir

Binnen Zehnder Group Nederland houdt Zehnder - J.E. StorkAir zich sinds jaar en dag intensief en succesvol bezig met de ontwikkeling en productie van ventilatiesystemen voor de woningbouw, scholen en kleine utiliteitsgebouwen. De kwaliteit van de binnenlucht en het comfort voor de mens in zijn leef-, woon- en werkomgeving staan daarbij centraal.

Bezoek website | Lees meer | Verkoopinformatie

Hal 3: Isolatie en techniek