De stand wordt geladen...

EVA-Lanxmeer

In deze wijk wordt wonen gecombineerd met werken, recreëren, drink water winning, naar school gaan, en voedsel produceren. Een multifunctionele wijk dus, waar vanaf het eerste uur hoge ambities worden nagestreefd op het gebied van cultuurhistorie, landschap, water, energie, gebruik van bouwmaterialen, mobiliteit en bewonersparticipatie in de ontwikkeling en beheer van de wijk.

Bezoek website | Lees meer

Hal 7: Peter Okken paviljoen